Daň z nemovitých věcí bude letos některé poplatníky stát více peněz

Daň z nemovitých věcí

Termín pro zaplacení daně do částky 5 000 korun připadá letos na pondělí 1. června

Pokud jste v roce 2019 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, čeká vás úhrada daně z nemovitých věcí a složenka už míří do vaší schránky.

Pro některé poplatníky bude nemilým překvapením, že došlo ke zvýšení koeficientu. Jedná se například o většině městských částí Prahy, v Plzni nebo v Ústí nad Orlicí.

Výši daně z nemovitých věcí ovlivňují i koeficienty (základní, místní, podnikatelský), za stejně velký byt se tedy platí v různých městech odlišně vysoká daň. Koeficienty se v praxi mění, a proto může meziročně docházet ke zvýšení roční daně.

Koho se daň týká

Přiznání musí podat ti, kteří v roce 2019 nově nabyli pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost FÚ oznámit.

Složenky, případně informace k placení daně z nemovitých věcí, by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2020.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více složenek.

Do kdy je nutné daň zaplatit

Lhůta pro zaplacení daně, nebo její první splátky sice končí 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s pandemií je možné daň uhradit i později. 

U daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, obvykle postačí v případě, že se poplatník dostal do tíživé situace, při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020, u menších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.

U daně nebo splátky daně vyšší než 5000 Kč doporučuje finanční úřad v případě, že se poplatník neočekávaně dostal do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona č 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. U žádostí podaných do 31. července 2020 byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky.

Jak můžete daň zaplatit

  • Bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu.
  • Na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou.
  • Prostřednictvím SIPO, což platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2020 (tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou). Pozor ale na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO.
  • Hotově v pokladně finančního úřadu.

Finanční úřad vyzývá poplatníky, aby dodržovali nařízení vlády ve vztahu k opatřením vydaným v souvislosti s koronavirem a přizpůsobili této situaci způsob úhrady daně. Za nejvhodnější způsob lze považovat úhradu bankovním převodem, protože při platbě na pokladně finančního úřadu případně na poště by mohlo docházet k nežádoucímu setrvávání ve frontě při placení daně. Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet Finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence případně v informaci zaslané e-mailem nebo do datové schránky.

Jak úspěšně prodat nemovitost

Pořízení nemovitostí v roce 2020

Při pořízení nemovitosti během letošního roku se daň z nemovitých věcí pro rok 2020 ještě neplatí, neboť tuto povinnost má poplatník zapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník k 1. lednu. Do konce ledna 2021 však bude potřeba vyplnit a odevzdat daňové přiznání, přičemž daň z nemovitých věcí se bude poprvé platit pro rok 2021 v květnu příštího roku.

Zdroj: finanční správa, idnes finance, E15

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!