Oprav dům po babičce – dotace přehledně

Oprav dům po babičce - DOTACE PŘEHLEDNĚ

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti – Oprav dům po babičce.

Týká se to všech rodinných domů či rekreačních domů, které jsou určeny k rekonstrukci. Je to určeno také pro všechny osoby na území České republiky, které jsou ekonomicky aktivní.

Nová dotace má k zateplování, výměnám oken a vytápění přimět co nejvíce lidí a motivovat k co nejkomplexnějším zásahům. Jejich výsledkem musí být dům s nízkou spotřebou energií. To je rozdíl proti stávajícím dotacím například na výměnu oken, kdy není nutné, aby dům jako celek po změně získal emisní štítek kategorie B, což je úsporná budova. To je u opravy domu „po babičce“ nutnost.

Program má cílit na mladé rodiny, zahrne proto navíc i bonus ve výši 50 tisíc korun na nezaopatřené dítě žadatele.

Kromě dotace pak mohou žadatelé od ledna 2024 získat i zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, fixaci úrokové sazby po celou dobu splatnosti, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti.

Dotační program – Oprav dům po babičce by se měl spustit od září 2023.  Alokováno na to bude až 40 miliard korun, peníze by měly jít z Evropské unie.

Zateplení, nový kotel nebo tepelné čerpadlo, na střechu solární panely a pod zem nádrž na dešťovou vodu. Na všechna tato i na řadu dalších úprav lze využít nový dotační program.

Příspěvek na zateplení

Žádat o podporu je možné na komplexní zateplení staršího rodinného domu, případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení. Rozhodující je, mít zde nahlášeno trvalé bydliště.

Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. červencem 2013. Za rodinný dům se přitom považuje například i obytná část zemědělského statku. Žadatel musí být majitelem nemovitosti a mít v ní trvalý pobyt.

Dotaci lze ovšem získat i na nový dům, postavený na místě staršího, zbouraného domu či chaty. Může to však být jen dům, jehož stavbu bezprostředně umožnilo zbourání zmiňované starší budovy a který má půdorys vytápěných či chlazených prostor do 350 metrů čtverečních.

Dotace se pak čerpá třeba na stavbu obvodových zdí či střechy. Tato možnost cílí na využití pozemků ve starší zástavbě, aby se obce méně rozšiřovaly do krajiny a nové domy zabíraly méně zemědělské půdy.

Kromě venkovních stěn či střechy se podpora týká i vypracování projektové dokumentace a posudku, oken a dveří nebo venkovní stínící techniky. Ke všemu je však nutné mít doklady o vynaložených výdajích. Ve sporných případech bude možnost poskytnutí dotace záviset na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí.

Jak vysoké jsou dotace

Maximální výše podpory na zateplení je jeden milion korun bez započtení bonusů. Vedle toho je možné získat i příspěvek na několik dalších opatření, vždy však jako doplněk k zateplení. V součtu pak může dotace zmíněný milion i výrazně překročit.

Další podporovaná opatření

 • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
 • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
 • Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové vody: 23,5–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektroauta: 15 tisíc korun

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 procent nákladů. Takže například milion korun je možné dostat na zateplení, které stálo nejméně dva miliony korun. Bonusy mohou dále dotaci navýšit, ale celkový státní příspěvek včetně započtených bonusů nesmí přesáhnout doložitelné výdaje.

Na opatření, která se lidé chystají teprve provést, získají v rámci programu peníze zálohově předem. Díky tomu bude stačit menší výdaj z vlastních zdrojů či z úvěru, na rozdíl od některých jiných dotací, které se vyplácejí až zpětně.

Na nový kotel či kamna na biomasu je možné čerpat příspěvek jen v případě výměny za starý neekologický kotel nebo kamna v jednotlivých místnostech. V případě tepelných čerpadel se to týká výměny za elektrické vytápění nebo za kotel na plyn starý nejméně 20 let.

Napojení na dálkové teplo se týká soustav, které více než z poloviny pracují s obnovitelnými zdroji, využívají odpadní teplo nebo kombinují výrobu tepla a elektřiny. Dotace na zelenou střechu se vztahuje nejen na rodinný dům, ale i na doplňkové stavby u něj, jako jsou třeba garáže.

Bonusy

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10 procent (seznam obcí)
 • Kombinace: 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, nejvýše 30 tisíc korun
 • Rodina s nezaopatřeným dítětem: 25–50 tisíc korun za každé dítě
  (Zdroj: SFŽP)

Program cílí hlavně na mladé rodiny, proto obsahuje i bonus za každé dítě. Celkem 50 tisíc korun je to u dětí v plné výchově, polovina v případě střídavé nebo společné péče. Rodiny, jež získají dotaci a zároveň využijí zvýhodněný úvěr, budou moci žádat i dodatečně o bonus za další narozené dítě, a to až do roku 2030.

Výhodný úvěr

Během roku 2024 mají začít stavební spořitelny a případně i banky nabízet zvýhodněný úvěr, vázaný právě na rozhodnutí z tohoto programu. Ten může ještě více pomoci lidem, kterým na celkové náklady nepostačí dotace. Dle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se budou úroky pohybovat mezi třemi a čtyřmi procenty. Možná bude i fixace úrokové sazby po celou dobu splácení.

Termíny pro podání žádostí a uznatelné náklady

Program spustí Ministerstvo životního prostředí v září 2023 vyhlášením výzvy, poté bude možné podat žádost. Přesné datum zatím není známé.

Podpora se vztahuje na výdaje vynaložené po 1. lednu 2021. Žádat je tedy možné o finance na budoucí výdaje a v omezené míře i zpětně na úpravy, které už lidé na domě uskutečnili. O dotaci je možné požádat i v průběhu zateplování.

Kdo může o dotaci žádat

O podporu mohou žádat jen ekonomicky aktivní fyzické osoby, takže třeba na nepracující důchodce se tato možnost nevztahuje. Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti a mít právo s ní nakládat.

Jak podat žádost a co k tomu potřebuji

Státní podporu z evropských fondů poskytuje Ministerstvo životního prostředí, přičemž žádosti vyřizuje Státní fond životního prostředí. Žádosti se u tohoto fondu podávají online prostřednictvím takzvaného Agendového informačního systému. Nutné je k tomu přihlásit se Identitou občana nebo pomocí Bank ID.

Doložit je nutné například projektovou dokumentaci, závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, fotodokumentaci, faktury nebo souhlas spoluvlastníků nemovitosti. Podrobně jsou nutné doklady rozepsané v závazných pokynech programu.

Zdroj: MŽP, SZ, E15, novazelenausporam.cz

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!