Daně z nabytí nemovitých věcí – aktuality

Nejčastější dotaz z poslední doby se týká zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Bohužel, ještě zrušena nebyla. Zatím stále platí pouze její odklad a to do 31.12.2020. Současně je odložena také povinnost podat daňové přiznání k této dani.

V současné době probíhá standardní legislativní proces. Aktuálně je návrh zákona v Senátu, který jej musí projednat do 19.8.2020. Pokud ho neprojedná, bude považován za schválený.

Obecně se předpokládá, že zrušení daně Parlamentem ČR projde, ale součástí návrhu je také zrušení daňového odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů a změna podmínek pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Poslanecká sněmovna původní vládní návrh změnila a nyní je na řadě Senát. Zda a v jaké podobě bude zákon nakonec účinný proto stále není jisté.

Jaké jsou možné další scénáře ?

  1.  Senát předložený návrh schválí, pak bude následovat podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů v aktuálním znění, to je k dispozici ZDE.
  2. Senát návrh schválí s vlastními pozměňovacími návrhy, tento pozměněný návrh se vrátí do Poslanecké sněmovny, která může Senát přehlasovat a schválit svoji verzi návrhu nebo schválit verzi Senátu. Pak bude následovat podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů.
  3. Senát návrh zamítne, ten se vrátí do Poslanecké sněmovny, která může znovu schválit svoji verzi návrhu nebo návrh už znovu neschválí. Daň z nabytí by tak zrušena nebyla.
  4. Také se může stát, byť to není příliš pravděpodobné, že prezident odmítne schválený zákon podepsat. Pak by opět musela hlasovat Poslanecká sněmovna a buď  prezidenta přehlasovat nebo se návrh neschválí a daň zrušená nebude.

Obsah aktuální verze zákona:

Zrušení Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně všech novel a prováděcích vyhlášek

V přechodných ustanoveních je uvedeno, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit poplatník, který měl povinnost podat daňové přiznání do 31.3.2020.

Daňové přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad vlastnického práva. To znamená, že pokud Katastrální úřad zapsal změnu vlastnictví (tzn. byl proveden vklad) do 31.12.2019, kupující daň z nabytí musí uhradit.

Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, daňová povinnost zaniká ke dni účinnosti zákona a poplatník daň platit nebude, pokud ji uhradil, může podat opravné daňové přiznání a požádat o vrácení daně.

Změna lhůty pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Dosud byl osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pokud lhůta od nabytí nemovitosti a jejího prodeje přesáhla 5 let, nově bude tato lhůta 10 let. Podle přechodného ustanovení se bude tato nová lhůta vztahovat na prodej nemovitosti nabyté od 1.1.2021. Osvobozen příjem zůstane, pokud ho poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Bytová potřeba a její obstarání bude podrobně řešena v novém § 4b.

Změna uplatnění odpočtu úroků

Oproti původnímu vládnímu návrhu není možnost odpočtu úroků z daňového základu úplně zrušena, ale bude snížena maximální výše odpočtu, a to ze stávajících 300.000 Kč na 150.000 Kč.

Markéta Hrušková
Vždy jsem velmi silně vnímala prostor v nemovitostech. Ať to byla jeho útulnost, uspořádání, vzhled či “duše” celého prostoru. Pohled z jiného úhlu na osobní prostor a rozmístění drobností, které dokreslují tu správnou emoci dané nemovitosti. K tomu se z jiného soudku přidaly mé obchodní dovednosti, které jsem podpořila několika lety v nadnárodních korporátních firmách a celoživotní vášeň pro budování a úspěšný obchod se staly základem pro mou kariéru v realitách. Je pro mě důležité jak celý průběh vnímá můj klient a chci ho provést celým případem prodeje ne s úsměvem, ale  s nadšenou emocí - WAU, TAK TO OPRAVDU STÁLO ZA TO!